Symetryczny Internet dla Firm : Szybkość i Niezawodność w Każdej Chwili

Telekomunikacja dla biznesu
Internet dla Biznesu PRO

Internet dla Firm od Actus-Info to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. Oferujemy łącza symetryczne o przepustowości do 100 Gb/s, idealne dla wymagających środowisk biznesowych, zapewniające szybką i stabilną transmisję danych. Nasze usługi opierają się na najnowszej technologii światłowodowej oraz umowach SLA 99.99%, które gwarantują dostępność usług na poziomie do 99,99%. Dzięki redundantnej infrastrukturze i proaktywnemu monitorowaniu sieci, zapewniamy nieprzerwaną pracę i wsparcie techniczne 24/7.

Niezrównana Jakość i Niezawodność: Internet dla Firm

 • Łącza symetryczne o wysokiej przepustowości: Oferujemy łącza symetryczne o przepustowości do 100 Gb/s, idealne dla wymagających środowisk biznesowych, zapewniające szybką i niezawodną transmisję danych.
 • Gwarancja SLA: Nasze umowy SLA 99.99% (Service Level Agreement) gwarantują dostępność usług na poziomie do 99,99%, co przekłada się na minimalne przestoje i ciągłość operacji.
 • Technologia światłowodowa: Korzystamy z najnowszej technologii światłowodowej, która zapewnia stabilne i szybkie połączenia, niezależnie od obciążenia sieci.
 • Redundantna infrastruktura: Nasza infrastruktura sieciowa jest zaprojektowana z myślą o redundancji, co oznacza, że w razie awarii jednego elementu systemu, drugi natychmiast przejmuje jego funkcje, zapewniając nieprzerwaną pracę.
 • 24/7 wsparcie techniczne: Nasz zespół wsparcia technicznego jest dostępny 24/7, gotowy do szybkiego reagowania na wszelkie problemy, co zapewnia nieprzerwaną pracę Twojej firmy.
 • Proaktywne monitorowanie usługi Internet dla Firm: Stałe monitorowanie i analizowanie stanu sieci umożliwia szybkie wykrywanie potencjalnych problemów i ich natychmiastowe rozwiązywanie, co zapobiega przestojom i utrzymuje najwyższą jakość usług.
 • Zaawansowane usługi sieciowe: Oferujemy MPLS (Multiprotocol Label Switching) dla bezpiecznych i wydajnych połączeń oraz SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network), które optymalizują działanie infrastruktury IT, zapewniając elastyczność i skalowalność.

Globalne Połączenia i Peering

 • Bezpośrednie połączenia międzynarodowe: Zapewniamy szybki dostęp do globalnych zasobów dzięki połączeniom z czołowymi operatorami międzynarodowymi.
 • Punkty wymiany internetowej (IX): Wykorzystujemy liczne punkty wymiany internetowej, co skraca czas dostępu do danych i zwiększa niezawodność połączeń.Lista IX: ams-ix , de-cix, linx, epix, plix, thinx,tpix, wrix
 • Optymalizacja routingu BGP: Dzięki BGP optymalizujemy trasy przesyłu danych, co przekłada się na niższe opóźnienia i lepszą wydajność.
 • Zwiększona przepustowość: Bezpośrednie połączenia z innymi operatorami zapewniają większą przepustowość, kluczową dla obsługi dużych wolumenów ruchu internetowego.
 • Redundancja i niezawodność: Peering z wieloma operatorami i IX zapewnia redundancję, minimalizując ryzyko przestojów.
 • Bezpieczeństwo: Globalne połączenia i peering zwiększają bezpieczeństwo danych, redukując liczbę punktów, przez które przechodzi ruch internetowy, co zmniejsza ryzyko ataków i utraty danych.

Elastyczność i Skalowalność

 • Dostosowanie do zmieniających się potrzeb: Nasze rozwiązania internetowe są elastyczne, co pozwala na szybkie i efektywne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych.
 • Łatwe rozszerzenie zasobów: Możliwość skalowania usług internetowych umożliwia płynne dodawanie nowych użytkowników i zasobów bez zakłóceń w działaniu.
 • Modularność: Usługi są modułowe, co pozwala na dodawanie lub usuwanie funkcji w zależności od aktualnych wymagań firmy.
 • Zarządzanie przepustowością: Elastyczne zarządzanie przepustowością umożliwia dynamiczne dostosowywanie pasma do bieżącego ruchu sieciowego, zapewniając optymalną wydajność.
 • Wsparcie dla nowych technologii: Nasza infrastruktura jest przygotowana na integrację z najnowszymi technologiami, co ułatwia wprowadzanie innowacji.
 • Redukcja kosztów operacyjnych: Skalowalność usług pozwala na efektywne zarządzanie zasobami i kosztami, co przekłada się na oszczędności finansowe dla firmy.

Wsparcie dla IPv4,IPv6 i BGP:

 • Kompatybilność z IPv4 i IPv6: Nasze usługi wspierają zarówno IPv4, jak i IPv6, co zapewnia elastyczność. Ponadto jesteśmy gotowi na przyszłe zmiany technologiczne.
 • Zaawansowane zarządzanie trasami: Dzięki wsparciu dla BGP (Border Gateway Protocol) umożliwiamy zaawansowane zarządzanie trasami, co zwiększa niezawodność i wydajność sieci.
 • Zwiększona skalowalność: Integracja z IPv6 pozwala na nieograniczone adresowanie, co jest kluczowe dla rozwoju sieci w przyszłości.
 • Poprawa bezpieczeństwa: IPv6 oferuje lepsze mechanizmy zabezpieczeń w porównaniu do IPv4, zwiększając ochronę przed zagrożeniami.
 • Optymalizacja ruchu sieciowego: BGP pozwala na optymalizację tras ruchu sieciowego, co przekłada się na wyższą wydajność i niższe opóźnienia.
 • Redundancja i niezawodność: Zaawansowane zarządzanie trasami przez BGP zapewnia redundancję, co minimalizuje ryzyko przestojów i zapewnia ciągłość działania usług internetowych.

QoS (Quality of Service):

 • Gwarancja najwyższej jakości usług: Zapewniamy, że kluczowe aplikacje biznesowe otrzymują priorytet, co przekłada się na ich nieprzerwaną i efektywną pracę.
 • Priorytetyzacja ruchu: Dzięki QoS najważniejsze aplikacje, takie jak VoIP i wideokonferencje, działają bez zakłóceń. Co więcej, zapewniamy płynność działania tych aplikacji nawet przy dużym obciążeniu sieci.
 • Zarządzanie przepustowością: QoS efektywnie zarządza przepustowością, zapobiegając przeciążeniom sieci.
 • Redukcja opóźnień i jitteru: Minimalizuje opóźnienia i jitter, co jest kluczowe dla aplikacji czasu rzeczywistego.
 • Poprawa jakości multimediów: QoS zapewnia najwyższą jakość przesyłanych multimediów, takich jak wideo i audio.

Redundancja:

 • Gwarancja ciągłości działania: Redundancja w kontekście usługi Internetu oznacza posiadanie zapasowych połączeń, które automatycznie przejmują ruch w przypadku awarii głównej linii.
 • Wysoka dostępność: Dzięki redundantnym połączeniom zapewniamy nieprzerwaną dostępność usług internetowych, co jest kluczowe dla działalności biznesowej.
 • Minimalizacja przestojów: Redundantna infrastruktura minimalizuje ryzyko przestojów, co przekłada się na stabilność i niezawodność usług.
 • Automatyczne przełączanie: Systemy automatycznego przełączania natychmiast przekierowują ruch na zapasowe łącza, zapewniając ciągłość działania bez zauważalnych przerw.
 • Zwiększone bezpieczeństwo: Redundancja zwiększa bezpieczeństwo sieci, ponieważ eliminuje pojedyncze punkty awarii i zabezpiecza przed utratą połączenia.

MPLS i Layer-2:

 • Bezpieczne połączenia: MPLS (Multiprotocol Label Switching) i Layer-2 zapewniają bezpieczne i wydajne łącza dla Twojej sieci firmowej, umożliwiając izolację ruchu między różnymi oddziałami firmy.
 • Optymalizacja przepustowości: Te technologie optymalizują przepustowość sieci, umożliwiając szybszą transmisję danych i lepsze zarządzanie zasobami sieciowymi.
 • Niskie opóźnienia: MPLS i Layer-2 minimalizują opóźnienia, co jest kluczowe dla aplikacji wymagających czasu rzeczywistego, takich jak VoIP i wideokonferencje.
 • Elastyczność konfiguracji: Umożliwiają łatwe dostosowanie topologii sieci do zmieniających się potrzeb biznesowych bez znaczących przestojów.
 • Wysoka dostępność: Redundancja i mechanizmy przełączania awaryjnego zapewniają ciągłość działania nawet w przypadku awarii części infrastruktury.
 • Zarządzanie jakością usług (QoS): Umożliwiają priorytetyzację krytycznego ruchu sieciowego, zapewniając nieprzerwaną i wysoką jakość usług dla najważniejszych aplikacji biznesowych.

Kompleksowe Cyberbezpieczeństwo usługi Internet dla Firm:

 • Zaawansowane systemy firewall: Chronią przed nieautoryzowanym dostępem i atakami z zewnątrz, zwiększając bezpieczeństwo sieci.
 • Ochrona DDoS: Nasze zaawansowane rozwiązania AntyDDoS przeciwdziałają atakom DDoS, zapewniając nieprzerwaną dostępność usług.
 • Bezpieczne VPN: Umożliwiają bezpieczne połączenia zdalne, chroniąc wrażliwe dane podczas transmisji.
 • Szyfrowanie danych: Oferujemy zaawansowane metody szyfrowania, które zabezpieczają dane w trakcie przesyłania i przechowywania.
 • Regularne aktualizacje i monitoring: Stałe monitorowanie i aktualizacje zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.
 • Nasza infrastruktura sieciowa jest budowana i utrzymywana z wykorzystaniem sprzętu najwyższej klasy od wiodących producentów takich jak JuniperHPCisco i innych. Dzięki temu zapewniamy nie tylko wysoką wydajność, ale także niezawodność i stabilność usług, które są kluczowe dla naszych klientów biznesowych.
 • Wymagania NIS-2: w kontekście nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, Actus-Info kładzie szczególny nacisk na zgodność z przepisami oraz na wzmocnienie zabezpieczeń. NIS-2 stawia przed przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi wyższe wymagania w zakresie ochrony danych i reagowania na incydenty. Nasze zaawansowane technologie szyfrowania i mechanizmy obronne AntyDDoS przed atakami DDoS są integralną częścią naszego podejścia do cyberbezpieczeństwa, co pozwala naszym klientom spełniać te rygorystyczne wymagania.

LIR (Local Internet Registry)

 • Własne pule adresowe IPv4 i IPv6: Actus-Info posiada własne pule adresowe, co pozwala na dedykowanie unikalnych adresów IP klientom, zapewniając większą kontrolę i bezpieczeństwo.
 • Zarządzanie numerami ASN: Oferujemy możliwość przydzielania i zarządzania numerami ASN (Autonomous System Number) dla klientów, co jest kluczowe dla zarządzania routingiem i zwiększenia niezawodności połączeń.
 • Optymalizacja sieci: Posiadanie własnych zasobów LIR pozwala na lepsze zarządzanie trasami BGP. Ponadto, umożliwia optymalizację parametrów sieciowych, takich jak low latency.
 • Kontrola i bezpieczeństwo: Własne pule adresowe zapewniają większą kontrolę nad infrastrukturą sieciową i zwiększają bezpieczeństwo.
 • Niezawodność połączeń: Zarządzanie numerami ASN umożliwia lepsze zarządzanie routingiem, co przekłada się na wyższą niezawodność i stabilność połączeń.
 • Elastyczność: Dedykowane adresy IP i zasoby LIR umożliwiają łatwiejsze dostosowanie sieci do zmieniających się potrzeb biznesowych, wspierając rozwój i skalowalność firmy.

Low Latency (Niskie opóźnienia)

 • Minimalizacja opóźnień: Zapewniamy minimalne opóźnienia w połączeniach, co jest kluczowe dla sprawnej wymiany danych w czasie rzeczywistym.
 • Ultraszybkie połączenia: Gwarantujemy ultraszybkie połączenia, niezbędne dla wideokonferencji, VoIP oraz systemów finansowych.
 • Zwiększona efektywność operacyjna: Minimalizacja czasu transmisji danych poprawia doświadczenie użytkowników końcowych, zwiększając efektywność pracy zespołów.
 • Lepsza produktywność: Niskie opóźnienia zwiększają efektywność pracy zespołów korzystających z narzędzi online, co przekłada się na wyższą produktywność
 • Zadowolenie klientów: Płynne połączenia wpływają na lepsze doświadczenia klientów i partnerów biznesowych, co buduje pozytywny wizerunek firmy.
 • Konkurencyjność: Szybkie reakcje w czasie rzeczywistym są kluczowe w dynamicznych branżach, co pozwala firmie utrzymać przewagę konkurencyjną.

Korzyści dla biznesu z usługi Internet dla Firm

 • Zwiększona elastyczność operacyjna: Możliwość szybkiego reagowania na zmiany w rynku i adaptacja do nowych wyzwań biznesowych.
 • Lepsza wydajność: Optymalne zarządzanie zasobami sieciowymi zapewnia wysoką wydajność i stabilność usług.
 • Prosta integracja: Modularność rozwiązań ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą IT, co minimalizuje przestoje i zakłócenia.
 • Zadowolenie użytkowników: Elastyczność i skalowalność przekładają się na lepsze doświadczenia użytkowników końcowych, co zwiększa ich zadowolenie i produktywność.
 • Oszczędności finansowe: Efektywne zarządzanie zasobami i skalowalność usług prowadzą do redukcji kosztów operacyjnych.
 • Przygotowanie na przyszłość: Infrastruktura gotowa na integrację z nowymi technologiami, co pozwala na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i utrzymanie konkurencyjności na rynku.

Dlaczego Actus-Info?

Nowoczesne Technologie:
Wykorzystujemy najnowsze technologie, oparte na sprzęcie klasy operatorskiej od Juniper, Cisco, HP i innych wiodących dostawców.

Internet Biznes PRO

Profesjonalne Wsparcie Techniczne

Nasz zespół wsparcia technicznego dostępny 24/7 jest zawsze gotowy do pomocy.
Eksperci IT odpowiadają na wszystkie potrzeby, zapewniając nieprzerwaną działalność Twojej firmy.

Nasza usługa Internet dla Firm dostępna jest między innymi w następujących miastach:

AndrychówAugustówBędzinBełchatów
BiałystokBielsko-BiałaBydgoszczChełm
ChorzówCiechanówCzęstochowaDąbrowa Górnicza
ElblągGdańskGdyniaGliwice
Gorzów WielkopolskiGrudziądzJastrzębie-ZdrójJaworzno
Jelenia GóraKaliszKatowiceKielce
KoninKoszalinKrakówKrosno
LegnicaLesznoLublinŁódź
MysłowiceNowy SączOlsztynOpole
OstrołękaPiekary ŚląskiePiłaPiotrków Trybunalski
PłockPoznańPrzemyślRadom
Ruda ŚląskaRybnikRzeszówSiedlce
SłupskSosnowiecSuwałkiSzczecin
TarnówToruńTychyWałbrzych
WarszawaWłocławekWrocławZamość
ZabrzeZielona GóraPozostałe …

cMapa zasięgu Internet dla Firm