Wynajem Software

Actus-Info szybko i sprawnie realizuje nawet niestandardowe potrzeby klientów.

Inwestycja w oprogramowanie, jak i korzystanie z aplikacji na wynajem w modelu Software as a Service, stanowi źródło oszczędności dla firmy.

W małych przedsiębiorstwach, często najważniejszym kryterium wyboru jest cena. W średnich i dużych firmach jest na ogół inaczej. Cena jest jednym z istotnych czynników, ale nie może przesłonić tego, co najważniejsze, czyli efektów. Te mogą uzasadniać poniesienie większych wydatków, jeśli przełożą się na zwrot z inwestycji.

Wymagania rynku sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą dynamicznie i elastycznie reagować na potrzeby klienta. Prężnie działające firmy nieustannie inwestują we własną infrastrukturę informatyczną, traktując to jako długofalową strategię rozwojową.

Actus-Info szybko i sprawnie realizuje nawet niestandardowe potrzeby klientów.

 

KORZYŚCI

 • Oszczędność czasu – w nagłych sytuacjach znacznie szybciej można wypożyczyć, niż zakupić dużą ilość sprzętu komputerowego
 • Mniejszy wkład finansowy
 • Możliwość korzystania z najnowszego sprzętu
 • Wypożyczane komputery są sprawdzone i zawsze sprawne
 • Nad niezawodnym działaniem wypożyczonego sprzętu czuwają informatycy
 • Estetyczna umowa wynajmu sprzętu, narzędzi, wyposażenia

 

EFEKTYWNOŚĆ

 • Pełna ewidencja wypożyczanych urządzeń, sprzętu, wyposażenia
 • Szybkość obsługi klienta
 • Efektywność pracy wypożyczalni
 • Definiowalne grupy cen za wypożyczenie

 

WYGODA

 • Tworzenie nowych, sezonowych stanowisk pracy, bądź organizacja konferencji, spotkań biznesowych, czy prezentacji przed szerokim audytorium. Wymaga, to zastosowania nowoczesnego oprogramowania i niezawodnego sprzętu IT.

 

UŻYTECZNOŚĆ

 • Wybór nowego rozwiązania, warto poprzedzić szczegółową analizą, zarówno kosztów związanych z zakupem licencji wdrożenia i utrzymania systemu, jak i oczekiwanych rezultatów. Warto zwrócić uwagę, czy oferta, którą otrzymaliśmy od dostawcy zawiera wszystkie elementy, które są niezbędne do funkcjonowania systemu w takim zakresie, w jakim sobie tego życzymy.