Zwiększ elastyczności istniejących procesów!

Wirtualizacja to rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest lepsze wykorzystanie zasobów sieci IT, oraz redukcja kosztów związanych z użytkowaniem sprzętu informatycznego w firmie.

Zamiast zastosowania, wielu rozproszonych urządzeń, tylko w określonej części wykorzystujących swoje możliwości, mamy jedno, które dynamicznie przydziela potrzebną moc obliczeniową, w zależności od zmieniających się potrzeb.

Wirtualizacja umożliwia lepsze i bardziej efektywne przygotowanie infrastruktury IT do ciągłych zmian, wynikających z konieczności dostosowania firmy do szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

 

KORZYŚCI

  • Uruchamianie systemów operacyjnych na jednym serwerze w tym samym czasie
  • Znaczne uproszczenie zarządzania zasobami IT firmy
  • Redukcja kosztów związanych z zakupem i dalszym utrzymaniem serwerów oraz oprogramowania
  • Optymalne wykorzystanie zasobów
  • Znaczne zwiększenie bezpieczeństwa danych firmy
  • Intuicyjne zarządzanie oprogramowaniem
  • Oszczędność czasu
  • Bezawaryjne użytkowanie i mniejsza liczba przestojów
  • Większa wydajność i efektywność

 

UŻYTECZNOŚĆ

  • Nasza wirtualizacja pozwala na wprowadzanie dowolnych modyfikacji, dostosowując cały system informatyczny do potrzeb użytkowników

 

OSZCZĘDNOŚĆ

  • Redukcja liczby komputerów dająca możliwość znacznego zmniejszenia kosztów
  • Zminimalizowanie poboru energii i zużycia sprzętu, a także nakładów pracy związanej z zarządzaniem
  • Obniżenie kosztów operacyjnych, oraz skrócenie czasu wdrażania nowych produktów dla Klientów końcowych

 

EFEKTYWNOŚĆ

  • Dzięki wirtualizacji infrastruktura IT, staje się bardziej dynamiczna i elastyczna.
  • Zmiana bazy danych firmy na środowisko wirtualne, pozwala na znaczne zwiększenie wydajności przetwarzania i udostępniania wszelkich niezbędnych danych.

 

OPTYMALIZACJA